اطلاعیه امور مالی در خصوص ثبت نام نیمسال اول 97-96

قابل توجه دانشجویان گرامی : 

تا 16 شهریور 96 فرصت دارید نسبت به پرداخت شهریه ثابت ترم مهر ماه اقدام نمائید.