نکته مهم امتحانات خرداد

نکات مهم امتحانات خرداد1400

با توجه به شروع امتحانات از روز شنبه 22 خرداد ماه 1400 دانشجویانی که به هر دلیلی موفق به دریافت کارت ورود به جلسه نشده اند در اسرع وقت با مراجعه به امور مالی و تسویه حساب نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

قراردادن تصویر کارت ورود به جلسه به همراه پاسخنامه و ارسال آن در تمامی امتحانات الزامی است.

تنها ملاک امتحانات تاریخ و ساعت درج شده در کارت ورود به جلسه است.

امتحانات در سامانه samalive.ir برگزار خواهد شد.