زمان انتخاب واحد ترم دوم (بهمن) سال 99

قابل توجه دانشجویان گرامی : 

با توجه به اینکه هر گروه آموزشی در روز مشخص شده طبق تقویم آموزشی قادر به تعیین دروس و ثبت انتخاب واحد می باشند ، جهت ثبت دروس و انتخاب واحد به موقع لطفا با دقت جدول ذیل را مطالعه نمائید.