نکات مهم درخصوص امتحانات پایان ترم

                          اطلاعیه  شماره 2

1-  همانطور که قبلاً ذکر شد امتحانات در سایت Samalive.ir   برگزار می شود و پس از ورود و انتخاب دانشگاه غیر انتفاعی توران از قسمت امتحانات جاری / مشاهده / فرم امتحان، روی عکس سوالات کلیک نمایید و پس از مشاهده سوالات ،روی پاسخنامه سربرگدار به سوالات پاسخ دهید و از آن عکس بگیرید .

2-  قبل  از زدن دکمه  ارسال پاسخنامه ، ابتدا باید کل صفحات پاسخنامه را ضمیمه و الصاق نمایید و بعد، ارسال پاسخ را زده و در انتها ثبت نهایی را بزنید .

  • *بعد از ثبت نهایی امکان ویرایش و ارسال مجدد وجود ندارد*

4-  به زمان باقی مانده هر امتحان دقت کافی نمایید.

5-  امتحانات صرفا در روز وساعت قید شده در کارت ورود به جلسه برگزار می شود.

6- شرط حضور در جلسه، آنلاین شدن در سامانه  samalive.ir  می باشد.

نکته بسیار مهم :

قبل از زدن دکمه ارسال پاسخنامه حتما و باید تصویر پاسخنامه را از قسمت ارسال جواب سوال به صورت فایل(اختیاری) که در زیر عکس سوال وجود دارد وجلوی آن عکس گیره می باشد ،انتخاب وآپلود کنید واگر اشتباها دکمه ارسال پاسخنامه را زدید، قبل ازثبت نهایی باید پاسخنامه را آپلود کنید وبعد ارسال پاسخنامه را زده ودر انتها ثبت نهایی رابزنید.

متاسفانه بعضی از دانشجویان در ترم گذشته تصویر پاسخنامه را آپلود نکرده اند وفاقد پاسخنامه   می باشند که به منزله عدم تحویل پاسخنامه می باشدونمره ای برای آنها ثبت نمی شود.

7-هرچند ملاک حضور و غیاب و تصحیح پاسخنامه فقط سایت samalive.ir می باشد  چنانچه در حین امتحان دچار مشکل پیش بینی نشده،گردیدید ، می توانید پاسخنامه سربرگداررا به شماره تلگرام جدید 7050-731-0933 ارسال نمایید. تاکید می شود پاسخنامه ارسالی به شماره فوق که در زمان امتحان ارسال شده به هیچ وجه ملاک حضور در امتحان نیست وتنها در شرایط کاملا استثنائی و با درخواست دانشجو بررسی می شود و در صورت تشخیص عذر موجه به استاد مربوطه تحویل داده می شود.