اطلاعیه مهم امتحانات پایان ترم نیمسال اول 99-1400

نکات مهم جهت شرکت در امتحانات آنلاین پایان ترم

اطلاعیه شماره 1

       1) جهت شرکت در امتحانات صرفا در روز و ساعت تعیین شده هر امتحان به سایت www.samalive.ir مراجعه وبا انتخاب دانشگاه غیر انتفاعی توران با نام کاربری وکلمه عبور جدید خود وارد سایت شوید.

از زمان ورود به سامانه،فیلترشکن،vpn وپروکسی به هیچ عنوان روشن نباشد وحداقل2 مرور گر            (  firefox و google chrome و… ) به روز شده درگوشی یا کامپیوتر خود داشته باشید تا درصورت مشکل از     مرور گر دیگر استفاده کنید.

  توصیه می شود در اولین فرصت جهت چک کردن نحوه ورود،به سایت فوق وارد شوید تا در روز امتحان دچار مشکل  نشوید.

2) برای پاسخگویی در امتحانات بایدصرفا ازپاسخنامه سربرگدارکه نمونه آن درکانال وسایت دانشگاه   می باشد استفاده نمایید.  و بدین منظورلازم است به تعداد کافی پرینت از پاسخنامه تهیه نمایید.

 پاسخنامه هر امتحان را بعد از ارسال، تا زمان اعلام نهایی نمرات نگهداری نمایید.

*فقط پاسخنامه هایی تصحیح می شوندکه مشخصات سربرگ بالای آن درتمامی صفحات پاسخنامه به طور کامل پرشده باشد.

4) درهرامتحان دانشجوباید درسامانه آنلاین شده وپاسخنامه رادربازه زمانی مشخص شده ارسال نمایند پاسخنامه هایی که خارج اززمان تعیین شده هرامتحانی ارسال شوند به هیچ عنوان تصحیح نخواهد شد.

5) باتوجه به شرایط خود، به گونه ای برنامه ریزی کنید که برای دریافت سوال وارسال پاسخنامه به اینترنت دسترسی داشته باشید وعذری مبتنی برعدم دسترسی به اینترنت قابل قبول نبوده وبرای دانشجو غیبت درنظر گرفته می شود.

6) پاسخها ترجیحا با خودکارمشکی وبه صورت منظم وتفکیک شده باشد وپاسخنامه وتصویر ارسالی باید کاملا خوانا باشد، درغیر اینصورت برگه امتحان قابل تصحیح نخواهد بود.

7) تاحدامکان از گوشی برای شرکت در امتحان استفاده نکنید چون frame  و قاب صفحه گوشی وهمچنین نسخه سیستم عامل گوشی شما امکان بروز خطا را زیاد می کند اما تصویر پاسخنامه را        می توانید با گوشی ارسال کنید

8)فقط دانشجویانی قادربه ورود به سامانه جدیدامتحانات مجازی هستند که پس ازتسویه حساب مالی،کارت جدید ورود به جلسه خود رادریافت نموده باشند.