(ثبت نام بدون کنکور مقاطع کاردانی و کارشناسی بهمن ماه 97 آغاز شد)

توجه             توجه

باتوجه به مجوز صادره از وزارت علوم تحقیقات فناوری وسازمان سنجش آموزش کل کشور 

✅ آغاز ثبت نام مقاطع کاردانی و کارشناسی دربهمن 1397