ثبت نام بدون آزمون کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

 

با توجه به مجوز صادره از وزارت علوم تحقیقات فناوری و سازمان سنجش آموزش کل کشور

✅ و با توجه به شروع تکمیل ظرفیت، مدارک لازم برای ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های مختلف به شرح ذیل می باشد :

♦️کاردانی پیوسته ♦️
1️⃣اصل مدرک دپیلم متوسطه یا گواهی موقت پایان تحصیلات بهمراه سه برگ فتوکپی
2️⃣اصل شناسنامه وسه برگ فتوکپی از تمام صفحات آن
3️⃣سه برگ فتوکپی کارت ملی
4️⃣شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری
5️⃣ارائه رسید درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم که از دفاتر پیشخوان دولت اقدام شده است.
6️⃣مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص کند.

 

📚📚📚کارشناسی ناپیوسته: 📕📒📙
1️⃣اصل مدرک فوق دپیلم یا گواهی موقت پایان تحصیلات بهمراه سه برگ فتوکپی
2️⃣اصل شناسنامه وسه برگ فتوکپی از تمام صفحات آن
3️⃣سه برگ فتوکپی کارت ملی
4️⃣شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری
5️⃣مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص کند.

 

🔴کارشناسی پیوسته : 🔴
1️⃣اصل مدرک دپیلم متوسطه یا گواهی موقت پایان تحصیلات بهمراه سه برگ فتوکپی
2️⃣اصل شناسنامه وسه برگ فتوکپی از تمام صفحات آن
3️⃣سه برگ فتوکپی کارت ملی
4️⃣شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری
5️⃣ارائه رسید درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم که از دفاتر پیشخوان دولت اقدام شده است.
6️⃣مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص کند.

023-35262944

023-35262945