مدارک مورد نیاز ثبت نام

موارد ثبت نام مقطع کاردانی

موارد ثبت نام مقطع کاردانی

 

  • اصل مدرک دپیلم متوسطه یا گواهی موقت پایان تحصیلات بهمراه سه برگ فتوکپی
  • اصل شناسنامه وسه برگ فتوکپی از تمام صفحات آن
  • شش قطعه عکس 4×3  تمام رخ تهیه شده  در سال جاری
  • ارائه رسید درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم که از دفاتر پیشخوان دولت اقدام شده است.
  • مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص کند.